Thể LoạI: Theo Lời Của Một Con Chó

  1. Ký ức đầu tiên của tôi đã ở trong một nơi trú ẩn. Nhưng bây giờ tôi sống cuộc sống tốt đẹp!

    Ký ức đầu tiên của tôi đã ở trong một nơi trú ẩn. Nhưng bây giờ tôi sống cuộc sống tốt đẹp!

    Tôi là Necco. Tôi đã từng được gọi là Gizmo. Tôi không nhớ nhiều về việc là một con chó con. Ký ức đầu tiên của tôi là về nơi trú ẩn. Họ tìm thấy ở cửa rung chuyển. Không sao nhưng tôi cô đơn. Một ngày nọ, một người phụ nữ tốt bụng đón tôi và đưa tôi về nhà. Tôi đã …...
  2. Từ một trang trại chó con đến một ngôi nhà thực sự

    Từ một trang trại chó con đến một ngôi nhà thực sự

    Tôi đang sống ở một trang trại chó con nơi tôi sinh ra. Tôi có thể nhớ mẹ tôi khi tôi được đưa từ cô ấy từ rất sớm. Sau đó, những người đàn ông ở đó thấy rằng tôi rất nhỏ cho giống chó của mình (tôi là một Shih Tzu) và có một chân trước cong, vì vậy tôi đánh...